دانلود رایگان رام N770F

دانلود رایگان رام گوشی سامسونگ Galaxy Note 10 Lite SM-N770F

دانلود رایگان فایل فلش و آپدیت نهایی sm-n770f

Download Samsung Note 10 Lite SM-N770F firmware

رام رسمی ۵ فایل (Full Firmware)

شماره ساخت مدل کشور تاریخ ارائه اندروید فارسی حجم VIP 
N770FXXU8GVC3

SM-N770F

United Arab Emirates ۴/۴/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
N770FXXU8FUL7

SM-N770F

United Arab Emirates ۱/۱۱/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
N770FXXS8EUJ4

SM-N770F

United Arab Emirates ۱۱/۱۵/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
N770FXXS8EUG3 SM-N770F United Arab Emirates ۸/۲۲/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
N770FXXU7EUC1 SM-N770F United Arab Emirates ۳/۲۴/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
N770FXXU7DUA8 SM-N770F United Arab Emirates ۱/۲۸/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
N770FXXS7CTL1 SM-N770F United Arab Emirates ۱/۱۱/۲۰۲۱ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXU6CTJ3 SM-N770F United Arab Emirates ۱۰/۲۲/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXU5CTH4 SM-N770F United Arab Emirates ۹/۱۳/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXU4BTG7 SM-N770F United Arab Emirates ۷/۱۹/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXU3BTE5 SM-N770F United Arab Emirates ۶/۳/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXU2BTD4 SM-N770F United Arab Emirates ۴/۱۵/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXS2ATC3 SM-N770F United Arab Emirates ۳/۲۴/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
N770FXXU1ATA1 SM-N770F United Arab Emirates ۱/۲۲/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد