دانلود رایگان رام G980F

دانلود رایگان رام گوشی سامسونگ Galaxy S20 SM-G980F

دانلود رایگان فایل فلش و آپدیت نهایی sm-g980f

Download Samsung Galaxy S20 SM-G980F firmware

رام رسمی ۵ فایل (Full Firmware)

شماره ساخت مدل کشور تاریخ ارائه اندروید فارسی حجم VIP 
G980FXXUDFVC7

SM-G980F

United Arab Emirates ۴/۴/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G980FXXUDEVA9

SM-G980F

United Arab Emirates ۲/۲۱/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G980FXXSCEUL7

SM-G980F

United Arab Emirates ۱/۳/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G980FXXSCDUJ5 SM-G980F United Arab Emirates ۱۰/۳۱/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXUBDUI5 SM-G980F United Arab Emirates ۱۰/۱۲/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXSADUH5 SM-G980F United Arab Emirates ۹/۷/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXU9DUH2 SM-G980F United Arab Emirates ۸/۲۴/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXS8DUE4 SM-G980F United Arab Emirates ۶/۳/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXU7DUC7 SM-G980F United Arab Emirates ۴/۵/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXU6DUB5 SM-G980F United Arab Emirates ۲/۱۷/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXU5CTKG SM-G980F United Arab Emirates ۱۲/۶/۲۰۲۰ ۱۱ منو / کیبورد
G980FXXU5BTJ3 SM-G980F United Arab Emirates ۱۰/۲۹/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G980FXXU4BTH5 SM-G980F United Arab Emirates ۸/۲۳/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G980FXXU3ATFG SM-G980F United Arab Emirates ۶/۲۶/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G980FXXU2ATE6 SM-G980F United Arab Emirates ۵/۲۰/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G980FXXU1ATBM
SM-G980F United Arab Emirates ۳/۱/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد