دانلود رایگان رام G975F

دانلود رایگان رام گوشی سامسونگ Galaxy S10+ plus SM-G975F

دانلود رایگان فایل فلش و آپدیت نهایی sm-g975f

Download Samsung Galaxy S10+ plus SM-G975F firmware

رام رسمی ۵ فایل (Full Firmware)

شماره ساخت مدل کشور تاریخ ارائه اندروید فارسی حجم VIP 
G975FXXUEHVC6

SM-G975F

Iran ۴/۱۰/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G975FXXUEGVA4

SM-G975F

Iran ۱/۲۵/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G975FXXSEFUJ2

SM-G975F

Iran ۱۱/۲۳/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXSDFUI5 SM-G975F Iran ۱۰/۲۴/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXUCFUH3 SM-G975F Iran ۸/۲۶/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXSBFUE6 SM-G975F Iran ۶/۲۳/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXUAFUE3 SM-G975F Iran ۶/۱/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXU9FUBD SM-G975F Iran ۳/۲۱/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXU9ETLJ SM-G975F Iran ۱/۱۸/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G975FXXS9DTI8 SM-G975F Iran ۱۰/۷/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU8DTH7 SM-G975F Iran ۹/۷/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU8CTG4 SM-G975F Iran ۸/۶/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU7CTF1 SM-G975F Iran ۶/۱۴/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXS6CTE6 SM-G975F germany ۵/۲۸/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXS5CTD1 SM-G975F Iran ۵/۵/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU4CTC9
SM-G975F Iran ۴/۱۳/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU4BTA8 SM-G975F Iran ۲/۱۰/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU3BSKO SM-G975F Iran ۱۲/۱۲/۲۰۱۹ ۱۰ منو / کیبورد
G975FXXU3ASH6 SM-G975F Iran ۹/۲۳/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد
G975FXXU2ASF3 SM-G975F Iran ۶/۳۰/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد
G975FXXU1ASBA SM-G975F Iran ۲/۲۷/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد