دانلود رایگان رام G970F

دانلود رایگان رام گوشی سامسونگ Galaxy S10e SM-G970F

دانلود رایگان فایل فلش و آپدیت نهایی sm-g970f

Download Samsung Galaxy S10e SM-G970F firmware

رام رسمی ۵ فایل (Full Firmware)

شماره ساخت مدل کشور تاریخ ارائه اندروید فارسی حجم VIP 
G970FXXUEHVC6

SM-G970F

Iran ۴/۷/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G970FXXSEGVA9

SM-G970F

Iran ۲/۲۷/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G970FXXUEGVA4

SM-G970F

Iran ۱/۲۶/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
G970FXXSEFUJ2 SM-G970F Iran ۱۱/۲۵/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXSDFUI5 SM-G970F Iran ۱۰/۲۵/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXUCFUH3 SM-G970F Iran ۸/۲۶/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXSBFUE6 SM-G970F Iran ۶/۲۳/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXUAFUE3 SM-G970F Iran ۶/۲/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXU9FUBD SM-G970F Iran ۳/۲۱/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXU9ETLJ SM-G970F Iran ۱/۱۸/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
G970FXXS9DTI8 SM-G970F Iran ۱۰/۷/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU8DTH7 SM-G970F Iran ۹/۸/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU8CTG4 SM-G970F Iran ۸/۶/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU7CTF1 SM-G970F Iran ۶/۱۴/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXS6CTE6 SM-G970F germany ۵/۲۸/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXS5CTD1
SM-G970F Iran ۵/۶/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU4CTC9 SM-G970F Iran ۴/۱۳/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU4BTA8 SM-G970F Iran ۲/۱۴/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU3BSKO SM-G970F Iran ۱۲/۱۲/۲۰۱۹ ۱۰ منو / کیبورد
G970FXXU3ASH6 SM-G970F Iran ۹/۲۳/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد
G970FXXU2ASF3
SM-G970F Iran ۶/۳۰/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد
G970FXXU1ASE7 SM-G970F Iran ۶/۵/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد