دانلود رایگان رام F900F

دانلود رایگان رام گوشی سامسونگ Galaxy Fold SM-F900F

دانلود رایگان فایل فلش و آپدیت نهایی sm-f900f

Download Samsung Galaxy Fold SM-F900F firmware

رام رسمی ۵ فایل (Full Firmware)

شماره ساخت مدل کشور تاریخ ارائه اندروید فارسی حجم VIP 
F900FXXU6HVC6

SM-F900F

United Arab Emirates ۳/۲۹/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
F900FXXS6GVA1

SM-F900F

United Arab Emirates ۲/۲۴/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
F900FXXU6GUL9

SM-F900F

United Arab Emirates ۱/۴/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
F900FXXS6FUK7 SM-F900F United Arab Emirates ۱۲/۱۶/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F900FXXU6FUI1 SM-F900F United Arab Emirates ۹/۲۳/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F900FXXU5EUD7 SM-F900F United Arab Emirates ۶/۹/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F900FXXU4EUBF SM-F900F United Arab Emirates ۳/۸/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F900FXXU4DUA1 SM-F900F United Arab Emirates ۱/۱۷/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F900FXXU4CTJ1 SM-F900F United Arab Emirates ۱۰/۲۰/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F900FXXS4BTF2 SM-F900F United Arab Emirates ۷/۲۴/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F900FXXS3BTE1 SM-F900F United Arab Emirates ۶/۱۶/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F900FXXU3BTCD SM-F900F United Arab Emirates ۳/۳۰/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F900FXXS3ATA8 SM-F900F United Arab Emirates ۲/۹/۲۰۲۰ ۹ منو / کیبورد
F900FXXS2ASK1 SM-F900F United Arab Emirates ۱۱/۲۱/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد
F900FXXU1ASJ4 SM-F900F United Arab Emirates ۱۰/۲۰/۲۰۱۹ ۹ منو / کیبورد