دانلود رایگان رام F700F

دانلود رایگان رام گوشی سامسونگ Galaxy Z Flip SM-F700F

دانلود رایگان فایل فلش و آپدیت نهایی sm-f700f

Download Samsung Galaxy Z Flip SM-F700F firmware

رام رسمی ۵ فایل (Full Firmware)

شماره ساخت مدل کشور تاریخ ارائه اندروید فارسی حجم VIP 
F700FXXS8GVC3

SM-F700F

United Arab Emirates ۴/۱۳/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
F700FXXU8GVC2

SM-F700F

United Arab Emirates ۳/۲۱/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
F700FXXS8FUL8

SM-F700F

United Arab Emirates ۱/۳/۲۰۲۲ ۱۲ منو / کیبورد
F700FXXS8EUK4 SM-F700F United Arab Emirates ۱۲/۱/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FTBU8EUH5 SM-F700F United Arab Emirates ۸/۳۱/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXS7DUG1 SM-F700F United Arab Emirates ۸/۳/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXU6DUF4 SM-F700F United Arab Emirates ۷/۱۴/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXU5DUD9 SM-F700F United Arab Emirates ۵/۱۰/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FTBS4DUD3 SM-F700F United Arab Emirates ۴/۱۵/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXU4DUB4 SM-F700F United Arab Emirates ۲/۱۷/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXS3CUA1 SM-F700F United Arab Emirates ۱/۲۰/۲۰۲۱ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXU3CTLA SM-F700F United Arab Emirates ۱۲/۲۸/۲۰۲۰ ۱۱ منو / کیبورد
F700FXXS3BTK1 SM-F700F United Arab Emirates ۱۱/۲۲/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F700FTBU2BTJ3 SM-F700F United Arab Emirates ۱۱/۹/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F700FTBU2BTH3 SM-F700F United Arab Emirates ۸/۲۳/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F700FXXS2ATF3
SM-F700F United Arab Emirates ۶/۲۸/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F700FTBS1ATE3 SM-F700F United Arab Emirates ۶/۲/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد
F700FXXU1ATAF SM-F700F United Arab Emirates ۲/۱۱/۲۰۲۰ ۱۰ منو / کیبورد